Kvalitet & miljö

Kvalitet & Miljö

Den höga kvaliteten fullständigt uppfyller vårt arbete. Med klarligen uppsatta grundprinciper och rutiner för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet tar vi ett helhetsansvar för verksamheten. Vi vet också vad som begärs av skilda behandlingar vid olika material och kommer med rekommendationer för hur kvalitén kan göras bättre i projekten, även om det inte står i uppdragsbeskrivningen.

 

Miljö

I Norrlands Måleri AB skall vi aktivt göra ett jobb för att minska vår miljöpåverkan.

Vi skall följa gällande miljölagstiftning.

Vi skall stimulera anställda att aktivt deltaga i att förhindra och minimera negativ miljöpåverkan.

Vi skall samarbeta med leverantörer och beställare för att välja produkter som ger såväl bra hållbarhet som liten påverkan på miljö och hälsa.

Vi skall arbeta efter att begränsa tillkomsten av avfall och se till att vårat avfall sorteras och avlämnas i rätt återvinningssystem.

Vi skall minimera antalet transporter genom förberedelse av arbetet.

 

Kvalitet

Norrlands Måleri AB skall ständigt sträva efter att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov och förväntningar. Våra tjänster skall utmärkas av god kvalitet och varenda uppdrag skall hanteras så att det förblir en god referens för framtida affärer med kunden. Detta skall åstadkommas genom att:

Erbjuda kunden den lösning vilket vi bedömer motsvarar kundens behov och förväntningar till lägsta tänkbara kostnad på sikt.

Ge medarbetarna information och utbildning samt avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet ska bli reellt.

Sätta konkreta mål för utvecklingen i kvalitetsarbetet.

Regelbundet bättra på verksamheten i riktning mot förhöjd kundtillfredsställelse och reducerade kvalitetsbristkostnader.

 

Copyright © All Rights Reserved